Sensorische informatieverwerking

Andere termen voor sensorische informatieverwerking zijn zintuiglijke prikkelverwerking of sensorische integratieverwerking. Bij een verstoring in het waarnemen en verwerken van zintuiglijke informatie kunnen problemen in de motoriek, het welzijn of gedrag ontstaan.

Sensorische Informatieverwerking therapie bij kinderen
Bij sommige kinderen verloopt de waarneming en verwerking van informatie vanuit de zintuigen niet zo soepel en vanzelfsprekend als het eigenlijk zou moeten. Zij nemen bijvoorbeeld informatie niet goed waar of ervaren prikkels veel sterker dan leeftijdsgenootjes. Het kan daardoor invloed hebben op hun motoriek, hun welzijn en hun gedrag. Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen, weer “lekker in zijn vel” en in de omgeving komt.

Hoe ziet de Sensorische Informatieverwerking therapie eruit?
Door middel van een intake gesprek, een Sensory Profile oudervragenlijst en sensorische testen wordt gekeken of er sprake is van sensorische informatie verwerking problematiek. Als dat het geval is, wordt een behandelplan gemaakt waarbij zintuigprikkels in spelvorm gedoseerd worden aangeboden.

Voorbeelden van indicaties van sensorische informatieproblemen:

  • Uw kind heeft angst om te bewegen, te klimmen, te draaien;
  • Uw kind heeft moeite met lichaamsbesef, volhouden van een houding, blijven zitten in de klas, is constant aan het wiebelen en friemelen;
  • Uw kind beweegt houterig, doet bewegingen vaak te hard of te zacht, struikelt vaak;
  • Uw kind vermijdt of zoekt juist constant het vies worden en aanraking of reageert hierop emotioneel/ agressief; Uw kind reageert negatief of vermijdend op onverwachte/ harde geluiden, is snel afgeleid door geluiden;
  • Uw kind vermijdt (fel) licht, heeft moeite met vinden van voorwerpen, is graag in het donker, kijkt zorgvuldig/ intens naar dingen;
  • Uw kind heeft starre rituelen, heeft woedeaanvallen, heeft een zwakke frustratietolerantie, heeft moeite met veranderingen.

Sensorische Informatieverwerking bij volwassenen
Sensorische informatieverwerking therapie kan ook bij volwassenen worden toegepast met name na bijvoorbeeld een whiplash trauma, bijzondere stress situaties, langdurige ziektes of chronische pijnklachten. Prikkels die normaliter als automatisch op een mens inwerken en door het brein gefilterd worden, zoals visuele informatie, geluid en veranderingen van de stand van het hoofd (evenwichtsorgaan), komen bij sommige patiënten ongefilterd binnen.  Bij volwassen gaat de aandacht met name uit naar het verwerken van de prikkels die voorheen als normaal en onbewust aan iemand voorbij gaan. Hierdoor is het brein minder in staat om zaken als motoriek, communicatie, concentratie, organisatie, leervermogen en het abstract denken goed te laten verlopen en wordt het alledaagse functioneren beperkt. 

Patiënten die te maken hebben met deze sensorische verstoring in de prikkelverwerking kunnen allerlei vegetatieve reacties ervaren: duizeligheid, misselijkheid, overgeven, oorsuizen, extreme vermoeidheid en verminderde alertheid. De klachten kunnen in allerlei situaties ontstaan en heviger worden wanneer een grote hoeveelheid aan prikkel samenkomen. 

Werkwijze sensorische informatieverwerking therapie
In eerste instantie ligt het accent van de sensorische informatieverwerking therapie op het inzicht krijgen in het ontstaan van de klachten. Daarna wordt aandacht besteed aan het weer ervaren van een interne stabiliteit van het lichaam. De meeste patiënten zijn hun houdings- en bewegingsgevoel helemaal kwijt. In de behandeling wordt getracht om weer een aangenaam gevoel van ontspannen te ervaren waardoor de patiënt makkelijker alle zintuiglijke informatie uit zijn eigen lichaam en de omgeving waarneemt, verwerkt en dus beter in het dagelijks leven kan functioneren. Meer informatie kunt u vinden op www.nssi.nl.