Kiss therapie (huilbaby’s)

Het functioneren van de bovenste nekgewrichten is van groot belang voor de motorische ontwikkeling van een baby. Baby's geven met huilen aan dat zij 'iets', zoals voeding, willen. Het komt voor dat sommige baby's te pas en te onpas aan het huilen zijn. Dit gegeven is wellicht een tekenen van een achterstand in de motorische ontwikkeling van de baby. Deze achterstand kan een gevolg zijn van pijnlijke en geblokkeerde nekgewrichtjes en wervelblokkades.

Werkwijze Kiss therapie
De manueeltherapeut controleert tijdens de KISS-syndroom therapie de functie van de (nek)gewrichten van uw baby en herstelt deze waar dat nodig is. De manueeltherapeut is er speciaal voor opgeleid en maakt gebruik van heel gedoseerde technieken.

Meer informatie kunt u vinden op www.kiss-kinderen.nl.