Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen van nul tot achttien jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Kinderfysiotherapie helpt deze kinderen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.Werkwijze bij kinderfysiotherapie
Door middel van een intake gesprek, het onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de fysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau van het kind. De behandeling bij kinderfysiotherapie sluit aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij het oefenen zoveel mogelijk spelenderwijs gedaan wordt met behulp van kindgericht oefenmateriaal. De ouders worden actief betrokken bij de behandeling. Bij kinderen jonger dan 2 jaar kan de therapie aan huis plaatsvinden.

Meeste voorkomende indicaties:

 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding);
 • Huilbaby;
 • Drink- en/of eetproblemen;
 • Billenschuiver;
 • Motorische ontwikkelingsachterstand, grove en/of fijne motoriek;
 • Afwijkend looppatroon b.v. op de tenen lopen;
 • Sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging;
 • Orthopedische afwijkingen;
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden;
 • Ademhalingsproblemen;
 • Jeugdreuma;
 • Development Coördination Disorder (DCD);
 • Schrijfproblemen;
 • Houdingsproblemen;
 • Pijnklachten in spieren en/of gewrichten;
 • Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn en buikpijn;
 • Sportletsels.