KidsFit Overhees

KidsFit Overhees is groepsgewijs en specifiek trainen voor kinderen (van 6 tot 14 jaar) met een (chronische) ziekte, beperking en/of aandoening waardoor ze niet mee kunnen komen met gym op school of op de sportvereniging. Uw kind traint in groepsverband zijn spierkracht, lenigheid en conditie.
Het doel van de trainingen is om met plezier fitter te worden en om verder door te kunnen gaan met gymmen en sporten. Daarnaast trachten we indien noodzakelijk afvallen te stimuleren, het zelfvertrouwen en het plezier in bewegen terug te geven. De groep staat onder permanente begeleiding van een fysiotherapeut van Fysio- en manuele therapie Overhees.Voorafgaande aan de eerste training worden de kinderen gewogen, gemeten en worden de spierkracht en conditie in kaart gebracht met specifieke testen.
De duur van het programma en het aantal trainingen zijn afhankelijk van de situatie van uw kind en de doelen die samen met de fysiotherapeut opgesteld zullen worden.

Locatie KidsFit Overhees
Fysio-en manuele therapie Overhees: maandag/dinsdag 16:00 - 18:00 uur.
Atletiekbaan Pijnenburg: donderdag 16:30 – 17:30 uur.

Kosten KidsFit Overhees
De kosten van de training kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd naar de zorgverzekeraar en er is een mogelijkheid voor het aanschaffen van een strippenkaart.