Fysiotherapie voor kaakproblemen (CMD)

Kaakproblemen of kaakklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De fysiotherapie kan geraadpleegd worden om te onderzoeken of de klachten van de patiënt een andere oorzaak hebben dan op het eerste gezicht wordt verondersteld door de tandheelkunde of kaakchirurgie. De kaakklachten van de patiënt kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door bewegingsstoornissen van de kaakgewrichten door te veel of te weinig beweeglijkheid en/of door ongecoördineerde bewegingen. Een veel voorkomend probleem bij kaakgewrichtsklachten is de overmatige spierspanning van de kauwmusculatuur (klem- en knars gewoonten).

Het doel van de fysiotherapie voor kaakproblemen is het herstellen of verminderen van de functiestoornis van het kaakgewricht en om zodoende de vaardigheden voor het dagelijks functioneren van het gewricht te verbeteren. Hierbij zijn het verbeteren van de mobiliteit en pijnvermindering de voorwaarden voor een optimaal herstel. De werkwijze van fysiotherapie voor kaakproblemen
De kaaktherapeut van Fysio- en manuele therapie Overhees inventariseert door middel van een vraaggesprek uw klachten. Daarna volgt een functieonderzoek. De kaaktherapeut kijkt daarbij naar uw klacht en onderzoekt tevens waardoor deze klacht is ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De behandeling kan bestaan uit manuele en mobiliserende technieken, waarbij u wordt bijgestaan door onze kaaktherapeut. 

Voor wie is fysiotherapie voor kaakproblemen
Voor iedereen die kaakgewrichtsklachten ondervindt en van mening is dat het geen klacht is voor een tandheelkunde of een kaakchirurg.