Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op de zorg binnen het bekken en bekkenbodemgebied. Bekkenfysiotherapie is gericht op het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik- bekken- en bekkenbodem gebied bij vrouwen en mannen.

Bekkenklachten kunnen optreden na een buik- of prostaat operatie, na blaasontstekingen, door zwangerschappen en bevallingen en door de overgang. De bekkenklachten hangen soms samen met medicijngebruik, met andere ziekten of met psychische factoren (emoties, spanningen e.d.).

 Bij welke klachten is bekkenfysiotherapie geschikt?

  • Bij ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
  • Als u vaak heel nodig moet plassen en/of ontlasten, wat u bijna niet tegen kunt houden;
  • Als u niet goed kunt plassen of moeite heeft met de ontlasting (het voelt bijvoorbeeld alsof er ontlasting achterblijft in de darmen);
  • Bij een verzakking van de blaas, de baarmoeder en/of de darmen;
  • Bij pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • Bij seksuele problemen; pijnklachten, te strak gevoel, erectiestoornissen, vroegtijdige ejaculatie welke gerelateerd zijn aan functiestoornissen in de bekkenbodem;
  • Voor en na operaties in de onderbuik;
  • Als begeleiding, bewustwording, ontspanning en training van de spieren in en rond het bekken tijdens de zwangerschap en rond de bevalling;
  • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling. 


Werkwijze bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut inventariseert eerst de klachten en de hulpvraag. Daarna vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Hierbij wordt gelet op uw houding, ademhaling, spierkracht en de beweeglijkheid en stabiliteit van de rug en de bekken. Na het onderzoek maakt de bekkenfysiotherapeut een behandelplan dat in overleg met u wordt besproken.

Verwijzing
De huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar bekkenfysiotherapie. Directe toegankelijkheid naar de bekkenfysiotherapeut is ook mogelijk. Indien er klachten aanwezig zijn van urineverlies valt dit onder de basisverzekering en is er een verwijzing van een arts noodzakelijk. De kosten voor bekkenfysiotherapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen vergoed in de aanvullende verzekering mits het een consult is van een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.