Klachten

Ten aanzien van de klachtenregeling wordt u verwezen naar: 
www.defysiotherapeut.com